Beques per al Grau

La Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi és un centre de la Universitat Ramon Llull, promogut per la Fundació Privada Xavier, que té com a missió impulsar la docència, la recerca i el coneixement en els àmbits de l'adreça hotelera i la gestió d'empreses turístiques.

HTSI és una institució sense ànim de lucre que no rep cap classe de subvenció pública. No obstant això, per permetre que accedeixin a la titulació de Grau en Gestió Turística i Hotelera estudiants qualificats i motivats i que no disposin de suficients recursos econòmics, es faciliten beques dotades des de la mateixa institució, en reconeixement al mèrit acadèmic i a les condicions econòmiques de l'alumne.

Reglament i formulari de sol·licitud de beques 2020-2021 per estudiants de nou accés, 2°, 3° i 4°


Premis al Mèrit Acadèmic

Premi a l'Excel·lència Acadèmica: destinat a estudiants de nou accés, consisteix en un únic premi a la candidatura amb la millor qualificació acadèmica. La dotació econòmica equival a la totalitat de l'import del primer curs. Per a optar, és necessari tenir una nota d'accés a la universitat (mitjana de Batxillerat i PAU) igual o superior a 9,0 (sense comptar amb la part específica).

Premi a l'expedient acadèmic: destinat a estudiants amb notable trajectòria acadèmica. Per a alumnes de nou ingrés, la nota mitjana mínima és 8,5 durant Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Superior. Per als alumnes ja matriculats a HTSI que cursaran 2n, 3r o 4t de Grau, la nota mitjana mínima és de 8,5 en primera convocatòria del curs de grau anterior. Aquest premi cobreix fins al 20% del cost del curs.


Beques de suport econòmic

(Destinades a aquells estudiants amb dificultats econòmiques per a fer front a l'import del curs, i nota mitjana mínima de 6 de la Prova d'Admissió o durant el curs del grau anterior)

Beca extraordinària per motiu dels efectes de la pandèmia: de manera excepcional, a causa de la situació de pandèmia internacional i a les conseqüències econòmiques que comporta, es convoquen 20 beques extraordinàries per motiu dels efectes de la pandèmia a estudiants que hagin experimentat dificultats econòmiques degudes a la situació actual i amb bona trajectòria acadèmica. Cobreix fins al 90% del cost del curs del grau.

Beca Renda Familiar: destinada a estudiants amb bona trajectòria acadèmica. Cobreix fins al 50% del cost del curs del Grau.

Beca de Mobilitat: destinada a estudiants amb acceptable trajectòria acadèmica, amb residència en una població amb distància superior a 50 km. de Barcelona ciutat i que requereixin suport econòmic per a la mobilitat. Cobreix fins al 20% del cost del cost del curs del Grau.

Beca per família nombrosa o monoparental: destinada a aquelles famílies que disposin del Títol de Família Nombrosa o Monoparental vigent. Cobreix fins al 10% del cost del curs del Grau.

Beca per germans: destinada a aquelles famílies que tenen 2 o més fills estudiant a HTSI. Cobreix fins al 10% del cost del curs del Grau.

Beca per discapacitat: destinada a aquells estudiants que, tenint una discapacitat, presentin el certificat oficial vigent de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%. Cobreix fins al 10% del cost del curs del Grau.

Les beques són incompatibles entre si. La renovació de la beca s'ha de sol·licitar anualment i està subjecta al fet que l'estudiant compleixi amb els requisits establerts.

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades