Free Movers

Programa Free-Mover

El Programa Free-Mover permet a estudiants universitaris de grau cursar estudis oficials de grau en la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi – Universitat Ramon Llull durant un semestre (màxim de 30 crèdits ECTS per semestre) o un curs acadèmic (màxim de 60 crèdits ECTS).

És requisit que el candidat Free mover hagi finalitzat un primer any d'estudis universitaris a la seva universitat d'origen i que els estudiants estrangers compleixin la legislació espanyola vigent en matèria de visats, assegurances i altres requeriments legals.

L'estudiant que s'aculli al programa, no necessita sol·licitar un trasllat d'expedient a la seva universitat, ja que HTSI no emetrà cap títol al final de l'estada, sinó que lliurarà un Certificat Acadèmic amb les assignatures cursades i les qualificacions obtingudes.

Si l'estudiant desitja obtenir la convalidació o reconeixement de crèdits superats en HTSI per incorporar al seu expedient, haurà de posar-se d'acord amb la seva universitat d'origen. Si l'estudiant pertany a alguna universitat amb la qual HTSI té signat un conveni marco, pot consultar intercanvis universitaris i dirigir-se a l'oficina Internacional de la seva universitat d'origen per orientar-se amb tal fi.

Informació important per estudiants no europeus

Els estudiants que no provenen de la Unió Europea han de tramitar el seu visat d'estudiants abans d'incorporar-se a HTSI. No es recomana sortir amb visat de turista. Una vegada a Espanya no és possible tramitar el visat d'estudiant; amb la qual cosa s,ha de tornar al país d'origen per tramitar el visat. Normalment s'inicien els tràmits del visat amb la carta d'acceptació rebuda en format electrònic tot esperant la recepció del document original requerit.

Estudis universitaris disponibles

Un estudiant del Programa Free-Mover pot cursar assignatures del Grau en Gestió Turística i Hotelera, pel que haurà de realitzar una proposta de les assignatures a cursar atenent al catàleg d'assignatures que trobarà en el pla d'estudi del grau. Els estudiants podran matricular-se en assignatures de qualsevol curs, tenint en compte que l'assistència a classe és obligatòria i per tant els horaris han de ser compatibles.

Normativa de la universitat

L'estudiant del Programa Free-Mover està subjecte al compliment de la normativa de la Facultat.

La qualificació de les assignatures en les quals figuri matriculat seguirà el règim ordinari establert en el Reglament de Planificació Docent, Exàmens, Avaluació, Qualificació i Actes.

Idiomes

HTSI imparteix la docència en anglès o espanyol depenent les assignatures a cursar.

Allotjament

El departament internacional facilitarà als estudiants informació i assessorament per gestionar el seu allotjament a Barcelona. Accedeix a més informació

Documentació

• Formulari de sol·licitud amb la proposta d'assignatures a cursar.
• Carta de motivació
• Certificació acadèmica oficial en la qual consti el sistema de qualificació de la universitat d'origen.
• Fotocòpia del passaport (posteriorment se sol·licitarà l'original per a la seva comprovació).
• Certificat acreditatiu de nivell mínim anglès B2 per a assignatures en anglès. Nivell mínim B2 d'espanyol per a assignatures en espanyol.
• Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança d'accidents i assistència sanitària que cobreixi aquests riscos a l'estudiant durant el seu període d'estudis en HTSI (posteriorment se sol·licitarà l'original per a la seva comprovació).

Tota la documentació haurà d'estar traduïda a l'espanyol o anglès, quan escaigui, per un traductor-intèrpret jurat avalat pel Ministeri d'Afers exteriors i Cooperació d'Espanya.

Més informació

Per sol·licitar més informació els estudiants poden dirigir-se a l'oficina internacional de HTSI.
International Office
E-mail: international@htsi.url.edu
Tel: (+34) 93 252 2891 Ext.- 2102

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades