HTSI s’adhereix al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones

25/11/2019

 

La Facultat de Turisme i Direcció Hotelera, tal i com ha fet la Universitat Ramon Llull de la qual forma part, s’adhereix als Manifestos de la CRUE, la Generalitat de Catalunya i el Consell Català de l’Esport amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones 2019.

25-novembre-dia-eliminacio-violencia-envers-les-dones122495


Manifest de Crue Universitats Espanyoles per l’Eliminació de la Violència contra la Dona

“La Universitat està cridada a ser un referent d’Igualtat per a tota la societat i a proporcionar noves formes de coneixement des d’una epistemologia que doni lloc a teories, polítiques, pautes culturals i metodologies capaces de contribuir a l’erradicació de la violència contra les dones; avançant així en la utopia d’una societat més justa per a totes i tots. I com a referent d’igualtat, la Universitat ha de constituir-se en exemple de lluita contra la violència masclista que es pugui donar en el seu si, garantint –a més– la protecció i reparació del mal a les eventuals víctimes. Sense igualtat entre homes i dones no hi ha democràcia, sense erradicació de la violència contra les dones, no hi ha justícia.”

Manifest de la Comissió Dones i Ciència del CIC amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones

“Les desigualtats de gènere i la violència masclista es reprodueixen en tots els espais d’interacció social, incloent les universitats i els centres de recerca. La lluita per a l’eradicació de la violència masclista ha de començar, doncs, als nostres llocs de treball i estudi. Les universitats i els centres de recerca tenen una responsabilitat ineludible en aquesta lluita, sent imprescindible dotar-se de les eines adequades. Exigim que les unitats d’igualtat comptin amb recursos humans i materials suficients per a poder realitzar amb eficàcia les activitats de sensibilització i prevenció en el si de la institució així com les mesures de detecció i actuació davant les agressions que hagin patit les dones de la comunitat universitària. Així mateix, cal que el conjunt d’òrgans, unitats i serveis que intervenen en la gestió dels protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe tinguin la formació adequada per atendre les denúncies tot tenint en compte les necessitats d’acompanyament i de reparació de les dones agredides.”

 

Manifest del món de l’esport per a l’eliminació de la violència envers les dones

“Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que es resisteix a canviar i que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Des del món de l’Esport i des de la nostra entitat volem reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Sortim als terrenys de joc i manifestem amb fermesa que el consentiment és un element central a l’hora d’entendre la sexualitat, que només un sí és sí i que això és innegociable.”

 

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades