Admissions

Requisits d'accés

Per poder-te inscriure com a alumne en el University Master Degree in Hotel Management, hauràs de complir aquests requisits:

 • Disposar d'un grau universitari, diplomatura o llicenciatura oficial amb un mínim de 180 crèdits.
 • Com es un màster universitari impartit en anglès, es requereix un nivell mínim de B2, certificat per un IELTS 6.0, Toefl Internet Based 70, o Cambridge Certificate in Advanced English. En el cas de no disposar d'un títol oficial d'anglès, serà vàlid un certificat expedit per la universitat d'origen.
 • Aquells estudiants que no hagin cursat el seu títol universitari a Espanya, hauran de presentar el Suplement Europeu al Títol o un Certificat Universitari conforme poden realitzar un màster al país on han cursat els seus estudis universitaris.
 • Presentar dues cartes de referència i una carta de motivació.


Respecte als requisits legals per als estudiants internacionals, en aquest enllaç trobaràs tota la informació necessària.

Procés d'Admissió

Sol·licitut d'admissió i documentació

L'estudiant ha d'emplenar la sol·licitut d'admissió amb la documentació requerida:

 • Passaport vigent
 • CV actualitzat
 • 1 fotografia
 • Dues cartes de recomanació
 • 1 carta de motivació
 • Expedient acadèmic oficial. Si aquesta documentació no està escrita en anglès, castellà o català, és imprescindible presentar traducció jurada del document.
 • Per a aquells estudiants que no hagin cursat el seu títol universitari a Espanya, hauran de presentar el Suplement Europeu al Títol o un Certificat Universitari conforme poden realitzar un màster al país on ha cursat els seus estudis universitaris.
 • Certificat de nivell B2 d'anglès.
 • Taxes tràmits sol·licitud 250 €

Una vegada hem rebut la sol·licitud i comprovat que la documentació és correcta, es contacta a l'estudiant per continuar amb el procés.


Entrevista d'admissió

El candidat manté una entrevista personal, telefònica i/o via Skype, amb un membre del Comitè d'Admissions.


Ressolució de l'admissió

El Comitè d'Admissions realitza una valoració global i en un període màxim d'un mes es comunicarà la decisió al candidat.

*La posada en marxa del programa està condicionada a que hi hagi un número mínim d'estudiants que el faci viable.

Preus i modalitats de pagament

Pagament  Estàndar

Preu total del màster: 15.125€

Matrícula 20% del total (15 dies després de l'admissió): 3.025€

Resta del màster  80% (abans del 01/09/2017): 12.100€


Pagament únic

Preu total del màster: 14.369€ (-5% dto.) Si es paga la totalitat del màster abans de l'1 de juliol de 2017.

Matrícula (15 dies després de l'admissió): 3.025€

Resta del màster (abans del 01/07): 11.344€


Pagament fraccionat

Preu total del màster: 15.428€ (recàrrec del +2%)

Matrícula (15 dies després de l'admissió): 3.025€

1º pagament (01/09) = 6.202€

2º pagament (01/12) = 6.202€


L'expedició de títols oficials a Espanya està subjecta a unes taxes que no estan incloses en el preu del màster.

Els imports abonats no són retornables, excepte en casos especials. Per favor, consulta la política de devolució de pagaments del Master en Hotel Management. 

Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

He llegit i accepto la política de protecció de dades