Francesc Teixidó

Francesc Teixidó

Director Sistemes d'Informació
francesc.teixido@htsi.url.edu

+34 93 252 28 90

Formació acadèmica
 • Doctor en les TIC i la seva Gestió (Campus La Salle – URL) 2016. Títol de la tesi: “Objectivando per consens la metodologia dels mapes conceptuals”.
 • Màster Universitari en Direcció de Projectes (Campus La Salle – URL) 2014
 • Màster en Gestió de Projectes MPM (Campus La Salle – URL) 2014
 • Enginyer Informàtic (Campus La Salle – URL) 2004, Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes (Campus La Salle -URL) 2002
Àrees de coneixement
 • Management
 • TIC
Experència investigadora
 • Participació com a investigador en el projecte Sistemes classificadors basats en Algorismes Genètics. Complexitat de les dades. Dades desbalanceados. Fluxos de dades. Escalabilitat (KEEL-CTNC, TIN2008-06681-CO6-05) finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència, 2009-2011.
 • Participació com a investigador en el projecte Keel II: Models Evolutius d’extracció de regles. Aplicació a Data Mining. Complexitat dels Problemes de Classificació i Disseny d’Experiments. (KEEL-II, TIN2005-08386-C05-04 finançat pel Ministeri d’Educació i Ciència, 2005-2008.
 • Participació com a investigador en el projecte Integració i desenvolupament de models evolutius Michigan i Pitsburg d’aprenentatge de regles, raonament basat en casos i data mining en l’entorn KEEL (KEEL, TIC2002-04036-C05-03) finançat pel Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia, 2002-2005
 • Participació com a investigador en el projecte “Suport a grups d’investigació consolidats de Catalunya ” ( 2002 SGR-00155) finançat pel AGAUR, Agència de Gestió d’Ajudes Universitaries i de Recerca, Generalitat de Catalunya
 • Participació com a investigador en el projecte “Suport a grups d’investigació consolidats de Catalunya” (2005SGR00302) finançat pel AGAUR, Agència de Gestió d’Ajudes Universitaries i de Recerca, Generalitat de Catalunya
 • Participació com a investigador en el projecte “Suport a grups d’investigació consolidats de Catalunya ” (2009SGR183) finançat pel AGAUR, Agència de Gestió d’Ajudes Universitaries i de Recerca, Generalitat de Catalunya
Publicacions rellevants
 • F. Teixidó-Navarro, and E. Bernadó-Mansilla. Evolución de modelos jerárquicos de reglas en problemas anidados y no anidados. Actas de la primera jornada de algoritmos evolutivos y metaheurísticas (JAEM’07). Publicación en congreso nacional.
 • F. Teixidó-Navarro, A. Orriols-Puig, and E. Bernadó-Mansilla. Hierarchical Evolution of Linear regresores. In Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO’07), ACM Press, 1.413-1.420, ISBN 978-1-60558-131-6, 2008. Publicación en congreso Internacional Core A Computer Science.
 • A. Garcia-Piquer, A. Sancho-Asensio, A. Fornells, E. Golobardes, G. Corral and F. Teixidó-Navarro. Towards a High Solution Retrieval in Multiobjective Clustering. Information Sciences, vol 320:12-25, 2015. Publicación indexada en Q1 con factor de impacto 3,8.
 • A. Fornells, Z. Rodrigo, R. Santoma, X. Rovira, M. Sanchez, F. Teixido and E. Golobardes. Promoting consensus in the concept mapping methodology: An application in the hospitality sector. Pattern Recognition Letters, doi:10.1016/j.patrec.2015.05.013, 2015. Publicación indexada al Q3 con factor de impacto 1,062.
Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades