Comunitat universitària

La Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi és una institució universitària dinàmica i oberta a la participació dels estudiants i al seu interès per la transformació social, que fa possible el creixement personal i professional dels universitaris.

Amb aquest objectiu, la comunitat universitària HTSI s'organitza en diferents comissions segons les seves funcions:

  • Junta Acadèmica: formada pels responsables acadèmics dels programes de HTSI, resol i arbitra assumptes relatius al compliment de la Normativa Acadèmica del centre.
  • Organismes de l'àrea de Qualitat: Existeixen diferents organismes que vetllen per la qualitat i la millora contínua tant a nivell de HTSI com a nivell d'URL. 
    • L'Àrea de Qualitat de HTSI està compost pels següents òrgans. Des de la Unitat Tècnica de Qualitat de Centre (UTQc) es promou i dóna suport al centre perquè participi en les diferents iniciatives, programes i marcs de referència que des de la ANECA i l'AQU es promouen. En aquest sentit, l'Òrgan Específic de Centre (OEC) i el Comitè d'Autoavaluació Intern (CAI) són organismes específics per realitzar els programes d'avaluació DOCENTIA i VERIFICA de les agències de qualitat. D'altra banda, la Comissió General de Qualitat és un òrgan transversal per tractar temes en els quals tenen participació tots els perfils del campus.
  • Comissió de Delegats: agrupa als estudiants delegats dels diferents programes de HTSI i es reuneixen periòdicament amb el degà de la Facultat per compartir les seves inquietuds.
  • Comissió Social: formada per membres del Personal Docent i Investigador, membres del Personal d'Administració i Serveis i estudiants, s'ocupa de dur a terme l'acció social de la Facultat.
  • Events Commitee: formada per membres del Personal Docent i Investigador, membres del Personal d'Administració i Serveis i estudiants, organitza activitats lúdiques dins del marc acadèmic amb l'objectiu de fomentar la interacció entre els estudiants.
Sol·licita informació

Si desitja sol·licitar informació pot emplenar aquest formulari. L'equip d'HTSI es posarà en contacte amb vostè per resoldre els seus dubtes i oferir-li tota la informació que necessiti.

Nom complet*

Telèfon*

Correu electrònic*

Tema de la consulta*

Comentaris

Ens autoritza perquè li enviem comunicacions electròniques sobre informació comercial referent als nostres cursos, jornades i demés activitats.
He llegit i accepto la política de protecció de dades